úvodní stránka  

NE!

Básnická sbírka s ilustracemi Anny Obrové

© Anna Obrová, 2012

 

     Ukázka ze sbírky:

   homepage

 

- - - - - - - - -

 

CESTA

Anna Obrová

- - - - - - - - -

 

Lásko, kde jsi

byli jsme v oblacích

naše srdce bila

jedním tepem

Kde jsi, nevidím tě

ani už necítím

má náruč je rvaná bolestí

áááááááááá (výkřik)

 

Naše láska měla být navždycky

a nic víc

nic dalšího, už nic

Teď objímám všechna srdce

beznaděj je pryč

můj tep tluče všemi rytmy světa

bum bum jak buben bum

 

Šla jsem po cestě

světlo nad hlavou

se Světlem v nitru

ty to víš

vždycky, když se přiblížíš

Teď překročím ten další práh

a splynu s jasem

jen můj pláč

tu zůstane

já to vím

áááááá (silný výdech)

 

Co mám dělat

než se jen dívat

na tvou duši zakovanou

vedu tě, tak dýchej přece

Rozervi okovy

a poleť také

bolestný pláč tě osvobodí

áááááááááá (bolestný výkřik)

 

Neboj se

jsem u tebe

neboj se už

jsem tady

jsem s tebou

 
 
 

  úvodní stránka           homepage