LITERÁRNÍ TVORBA ANNY OBROVÉ

MEDVĚDÍ BABI A JEJÍ KOUZELNÁ RODINA

pohádková kniha pro děti

s ilustracemi autorky

 

BÁSNICKÁ SBÍRKA
s názvem podle jedné z básní
CESTA

  POVÍDKY

humorné i vážné

 

DVA ŽIVOTY

román z dob časem zavátých

 

PĚŠINKY OSUDŮ

román z dob časem zavátých

 

MRCHO, ZDECHNI

román z dnešní doby

 

Asi se už nikdy nedozvím, jak to přišlo, že mne napadlo psát příběhy z dob časem zavátých, dávno minulých, ale je to tak. Prostě jsem zničehožnic vnitřně přeskočila asi o století zpět. Jako by se přede mnou otevřely dveře já do nich vešla a za prahem jsem stála v jiném světě. Ostatně ne že bych se moc divila, mám to tak vždy, když něco tvořím, vidím živé lidi, zvířata, krajinu, mohu se jich dotknout, mluvit s nimi a oni mluví se mnou… Zvláštní ale na tom bylo, že jsem znala prostředí, zvyky, mravy i práci… Příběhy se mi odvíjely před očima tak živě, že jsem v nich skutečně byla, sedla si do voňavé trávy, dýchala vzduch a nahlížela do lidských osudů, které se mi odvíjely před očima.

Tak jsem i vám přinesla kousek toho minulého světa, abyste se dotkli jeho poezie, ochutnali, poznávali a snad i trochu  srovnávali.

     

 

Dnešní svět lidí se žel až příliš často naplňuje podobnými příběhy, jaký je tento. Proč se to děje? Ztratila se láska nebo jen není moderní? A co když po ní někdo touží tak, že je schopen obětovat vlastně všechno? Třeba i život

Tlak společnosti, značek a ikon veškerého druhu, psychologů s jejich prázdnými řečmi, diktát módy, mladosti, konzumu a dalšího, vše v rychlém a nekončícím sledu – to dokáže umořit lidskou bytost, jejíž pláč už skoro nikdo neslyší. A co je horší, v opojném ryku tohoto pokryteckého bláznovství nechce často ani sama oběť slyšet prosby svého nitra o pomoc.

Mladá žena se zapletla do pavučiny intrik svého partnera, který ji ovládá, vychovává a trestá.

Píši o osudu týrané ženy vystavěný na motivech skutečného životního příběhu.

 

Rozepsaná kniha s autobiografickými prvky

s pracovním názvem

O TOM, JAK PŘEŽÍT TUTO DIVNOU DOBU
pojednává o nutnosti vnitřního růstu člověka, neboť je to jediný způsob života, jenž má sílu zlomit protivenství, a vede ke šťastnému bytí. Jde o zatajované pravdy o našich možnostech, jež nám poskytuje duchovní růst. Ten může podstoupit každý člověk, když otevře své srdce a vyvede mysl z otrocké ohrady předsudků a lží, které zaplevelily naši společnost.

Kniha je návodem pro život bez ohledu na podmínky, v nichž se lidská bytost nachází. Předkládám návod k uvědomení, že člověk je duchem věčný, jen hmota je pomíjivá - a to je zcela opačný pohled na naše bytí, než se lidstvu odmala vtlouká do hlav, aby ho zbavili svobody, zakovali do apatie a lokajské poslušnosti. Ale nestačí jen znát pravdu, člověk si musí svou věčnost také zasloužit

 

  úvodní stránka